Wat moet je weten over een UI design?

Vandaag de dag is het zo dat er bij de ontwikkeling van een design met verschillende zaken rekening kan worden gehouden. In het merendeel van de gevallen is het zo dat bedrijven er de voorkeur aan geven om een zogenaamd UI design te laten ontwikkelen. Het gaat hierbij om een design waarbij vooral het emotionele aspect een belangrijke factor vormt. Dat klinkt natuurlijk wellicht een beetje vaag en veel mensen begrijpen niet wat nu precies het verschil is tussen een UI en een UX-design. Geldt dat ook voor jou? Dan is het doornemen van de informatie op deze pagina zeker interessant.

Wat moet je weten over een UI design? 

Er zijn een aantal verschillende zaken die je moet weten over een UI design. Om te beginnen is het bijvoorbeeld belangrijk om te weten waar UI nu precies voor staat. Deze afkorting staat voor User Interface wat zoveel betekent als gebruikersomgeving. Het kan hierbij dan precies gaan om de gebruikersomgeving van een website, maar ook om deze van bijvoorbeeld een applicatie. Er zijn verschillende delen van het ontwerp die van groot belang zijn, namelijk: 

  1. Het ontwerp; 
  2. Het goed functioneren van alle elementen;

Het uiteindelijke doel bij een UI design is om tot een betere en bovendien ook vriendelijkere gebruikservaring te komen. In het geval van een UX-design is er sprake van een focus die wordt gelegd op een totale gebruikerservaring. Bij UI is dat niet (of in ieder geval veel minder) het geval. Daarbij is er dan vooral sprake van een focus die komt te liggen op de interface. Wat dit betreft kan er dan ook worden gesteld dat de designers absolute experts zijn op het gebied van design. 

Focus op details

Zoals de hierboven aangehaalde informatie reeds duidelijk heeft gemaakt kan er worden vastgesteld dat er sprake is van diverse verschillen tussen UX enerzijds en UI anderzijds. Bij UI draait het duidelijk om het optimaliseren van de interface evenals de specifieke elementen die daar deel van uitmaken. Voor de designers geldt echter dat ze vooral zijn gespecialiseerd in grafisch ontwerp. 

Bij het realiseren van een UI design kunnen er door designers moeiteloos kleine details aangepast worden die uiteindelijk in de praktijk toch een groot verschil blijken te maken. De kwaliteiten van een UX designer richten zich dan ook duidelijk op het grotere geheel. De nadruk ligt bij een UX design dan ook in vergelijking met een UI design veel minder op het grafische ontwerp en veel meer op het technische en analytische vlak. 

Digital customer journey | Okaia

Wat is het belangrijkste voordeel van dit design?

Voor het merendeel van de mensen geldt nu wellicht dat ze voornamelijk op deze pagina terecht zijn gekomen omdat ze willen weten wat nu precies het meest belangrijke voordeel is verbonden aan een UI design. Net omwille van het feit dat gebruikers erin slagen om de verschillende onderdelen van de website of webwinkel goed te bereiken kan de merkbeleving sterk worden verbeterd. Bovendien is er nog een voordeel verbonden aan het gebruik van een UI design. De praktijk maakt ons immers steevast duidelijk dat op deze manier grootschalige en dure aanpassingen aan het development kunnen worden voorkomen. Bovendien wordt ook de klantenservice op deze manier sterk verlicht.