Wat kost een boekhouder per klus?

de10beste.nl

Een boekhouder is een vakman die zich bezighoudt met alle taken op het gebied van financiële administratie. Wanneer je hier zelf weinig verstand van hebt kan zo’n vakman jouw reddende engel zijn. Maar war kost een boekhouder per klus? 

Welke klussen doet een boekhouder? 

Welke klussen doet een boekhouder? Kort gezegd zijn de klussen die een boekhouder uitvoert alles wat te maken heeft met de financiële administratie. Hieronder staan de klussen die hieronder vallen op een rijtje beschreven. 

  • Jaarrekening. Het opstellen van een jaarrekening is het samenstellen van een financieel overzicht van het afgelopen jaar. Het bevat een balans, winst- en verliesrekening en toelichtingen op de cijfers.
  • Loonadministratie. Dezen taak gaat om het registreren en verwerken van de salarisgegevens van medewerkers, zoals loonstrookjes, loonheffingen en arbeidscontracten. Deze taak is dus alleen van toepassing wanneer je bedrijf hebt. 
  • Belastingaangiftes doen. Belastingaangiftes doen is het invullen en indienen van de verplichte aangifteformulieren bij de Belastingdienst. Dit kan zowel gedaan worden voor particulieren als bedrijven en is gebaseerd op de inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar.
  • Advies geven. Wanneer je een grote investering gaat doen kan het voordelig zijn een boekhouder om advies te vragen. Ook dit is één van de taken waarmee een boekhouder zich bezighoudt. 
de10beste.nl

De kosten per klus

Hoeveel je moet betalen voor een boekhouder is vaak afhankelijk van de klus en de arbeidskosten. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende klussen en de gemiddelde prijzen die hierbij horen volgens de10beste.be.  De arbeidskosten zullen verschillen per vakman en bedrijf. Wanneer je kiest voor een zzp’er of een minder ervaren boekhouder zul je minder kwijt zijn dan wanneer je kiest voor een vakman met veel ervaring. 

KlusGemiddelde prijs
Loonadministratie Vanaf € 15,- per loonstrook
Jaarrekening Vanaf € 450,-
Belastingaangiftes particulier€ 115,- tot € 165,-
Belastingaangifte zzp’ers en ondernemersVanaf € 250,-
Uurtarief€ 40,- tot € 60,-